Strona 1 z 1

Zaproszenie do udziału w projekcue

PostZamieszczono: 18 lip 2019, 8:00
autor: projekty.ino@onet.pl
Witam!
Czy Twoja firma planuje likwidację stanowisk z przyczyn organizacyjnych, produkcyjnych, ekonomicznych, a chcesz zapewnić sobie dalsze zatrudnianie, z nowymi kwalifikacjami?

Już dziś serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie "Skuteczny OUTPLACEMENT".

Do projektu zapraszamy osoby zamieszkujące województwo kujawsko - pomorskie, w tym:

- osoby zagrożone zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy
- osoby przewidziane do zwolnienia
- osoby zwolnione w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy z przyczyn zakładu pracy
- osoby odchodzące z rolnictwa, posiadające gospodarstwa rolne o pow. powyższej 2ha przeliczeniowych lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS, planujący podjąć zatrudnienie poza rolnictwem.

Uczestnikom projektu oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie:
* doradztwo zawodowe
* szkolenia, kursy: Szkolenia będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem Uczestnika Projektu.
* pośrednictwa pracy
* płatnych 3 miesięcznych szkoleń staży/praktyk zawodowych, zgodnych z tematyką szkoleń oferowanych Uczestnikowi.ł

W ramach projektu gwarantujemy:
Stypendium szkoleniowe
zwrot kosztów dojazdu
wyżywienie na zajęciach szkoleniowych
badania lekarskie
ubezpieczanie NNW
stypendium stażowe dla 30 Uczestników Projektu
wsparcie doradcy zawodowego i pośrednika pracy
Więcej informacji tel. 694 980 368