bezrobocie to tylko jeden z etapów w Twoim życiu

kto w życiu nie stracił pracy nigdy nie zrozumie bezrobotnego

utrata pracy to nie koniec świata, znajdziesz lepszą

na skróty

wstępniak
mapa strony
człowiek bez pracy
CZYTELNIA
interview
kodeks pracy
OFERTY PRACY !!!
ranking portali pracy
STOPA BEZROBOCIA
PORADY
księga gości
e-gospodarka
kalkulator płac
ile dostaniesz?
Twoja EMERYTURA

urzędy pracy
Praca z Jobrapido

Praca dla programisty

FORUM

Doradca zawodowy

dotacje
na otwarcie firmy


serwis monitoruje
google analytics logo and link
Twoje IP 3.239.58.199
online:2

Reklamy
Zostań Partnerem
Careerjet

Konkurs na najlepszą strone internetową - COOL SITE

Ustawy

·         Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (t.j.Dz.U. z 2008 r. Nr. 69, poz.415 z późn.zm.). +
HYPERLINK "http://www.up.warszawa.pl/prawo/zm_promocja.pdf" \t "blank" zmiana

·         Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
(Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm.)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. Nr 24, poz.141 z późn.zm.)

Ustawa 21 listopada 2008 o zmianie ustawy Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 223 poz. 1460)

Ustawa 6 grudnia 2008 o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 227 poz. 1654)

·          

·         Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2008 Nr 14, poz.92) + HYPERLINK "http://www.up.warszawa.pl/prawo/zm_reh.pdf" \t "blank" zmiana(21.11.2008)
+
HYPERLINK "http://www.up.warszawa.pl/prawo/zm_reh2.pdf" \t "blank" zmiana(05.12.2008)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
(Dz.U. Nr 133, poz.883 z późn.zm.)

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn.zm.)

Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz.U. Nr 137, poz.887 z późn.zm.) + zmiana (17.10.2008) + zmiana (17.10.2008)

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004r. Nr 39, poz.353 z późn.zm.)

Ustawa z dnia 15 marca 2002r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
(Dz.U. Nr 41, poz.361 z późn.zm.)

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy. (Dz.U. Nr 213, poz.1800 z późn.zm.)

Ustawa z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
(Dz.U. Nr 90, poz.844 z późn.zm.)

Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz.U. Nr 228, poz.2255 z późn.zm.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn.zm.)

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz.728)

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o świadczeniach przedemerytalnych
(Dz.U. Nr 120, poz.1252 z późn.zm.)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027)

Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz.565 z późn.zm.) + HYPERLINK "http://www.up.warszawa.pl/prawo/now180309.pdf" \t "blank" zmiana z 23.01.2009 r.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 z późn.zm.)

·         Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz.1458)

błąd: 1045