Strona 1 z 1

Rekrutacja do projektu"Od szkolenia do zatrudnienia" Gdańsk

PostZamieszczono: 07 mar 2019, 13:40
autor: Anna
Bezpłatne szkolenia dla młodzieży
Płatne staże u pracodawców
TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU W GDAŃSKU
„OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA”

ZAPRASZAMY OSOBY SPEŁNIAJĄCE KRYTERIA :
- wiek 18-24 lata(nieukończone 25 lat w dniu przystąpienia do projektu),
- osoba nieuczestnicząca w żadnej formie kształcenia czy szkolenia stacjonarnego(dziennego),
-osoba bierna zawodowo, niezarejestrowana w Urzędzie Pracy

OFERUJEMY:
-płatny staż u pracodawcy,
-kursy zawodowe, dopasowane do potrzeb i zainteresowań,
-wyżywienie uczestników w trakcie zajęć,
- dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia i staże,
- refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną,
-doradztwo indywidualne i grupowe,
-warsztaty z kreowania wizerunku,
-poradnictwo pracy,
-ubezpieczenie NNW
SZCZEGÓŁY I ZAPISY:
11-7 Hufiec Pracy
58 341-39-36
80-506 Gdańsk, ul. Dworska 27
e-mail a.kulakowska@ohp.pl